11 jul 2021 14:00 € 7 | € 9

De Reep: wordt dit de nieuwste Gentse trekpleister?

Joni Mitchell zong ooit : ‘They paved paradise and put up a parking lot‘. Vrij vertaald: ze maakten een parkeerterrein van het paradijs. Het had even goed een liedje over de Nederschelde kunnen zijn.

Maar was het hier wel een paradijs 60 jaar geleden? Om daarachter te komen, kuieren we van Portus Ganda naar de Braampoort, een tocht langs het water die ons ook veel zal leren over de stadsgeschiedenis. We begroeten onder meer de beelden van Willem, Lieven en François, markante figuren zonder wie Gent er heel anders had uitgezien.

Wie tien jaar niet in Gent is geweest, zal zich verbazen over hoe alles veranderd is in de buurt. Het kostte centen en het had veel voeten in de zompige aarde, maar vandaag stroomt er opnieuw water door de Nederschelde en wordt de hele omgeving mee vernieuwd. We vertellen u tijdens deze wandeling graag over het verleden, het heden en – ook niet onbelangrijk – over de toekomst van deze nieuwe Gentse hotspot.