29 nov 2023 18:30

De prijs van AI

VPRO Tegenlicht Meet Up: De prijs van AI

Inleiding en nabespreking met prof. dr. Sander De Ridder (UAntwerpen)
Prof. dr. Sander De Ridder is docent in het vakgebied Mediastudies aan de Universiteit Antwerpen. Hij is opgeleid in Film- en Televisiestudies met een doctoraat in de Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent.

De documentaire
Wat gaat er schuil achter de glanzende belofte van Artificial Intelligence? VPRO Tegenlicht toont de werkelijkheid achter het rookgordijn dat Silicon Valley ons voorhoudt, spreekt met mensen die zich bezighouden met het ontleden van de wereldwijde AI-industrie en gebruikt de mogelijkheden van de nieuwste AI-producten om de plekken te verbeelden en de mensen een gezicht te geven, waarvan Big Tech liever niet heeft dat ze gezien worden.

Generative AI is het nieuwste buzzword in Silicon Valley. De Big Techgiganten buitelen over elkaar heen om chatbots te lanceren en om AI-assistenten, gebaseerd op grootschalige taalmodellen, in hun producten te verwerken. Het credo is: wij bouwen de krachtigste technologie sinds de uitvinding van elektriciteit, en die staat op het punt om alles te veranderen. En dit gebeurt allemaal in ‘The Cloud’.

In deze uitzending:
Mediawetenschapper Vladan Joler, ‘kritische cartograaf’, die de AI-gestuurde wereld achter onze schermen in kaart brengt.
Socioloog Milagros Miceli, die veldonderzoek doet naar de arbeidsomstandigheden van AI-datalabelaars in lagelonenlanden.
Computerwetenschapper Abeba Birhane, die de gigantische datasets tegen het licht houdt waar AI mee getraind wordt.
MIT-Econoom Tamay Besiroglu, die de grenzen aan de groei van AI in kaart probeert te brengen.