12 sep 2019 14:00 € 5 | € 5

De oorsprong van de religie

Met Marc Vermeersch, doctor in de vergelijkende cultuurwetenschap, antropologie.

Het is niet omdat men niet gelovig is en een wetenschappelijk visie heeft op het bestaan van zielen, geesten en goden dat men ook kan verklaren hoe religie ontstaan is. Wie religie wetenschappelijk bestudeert zal ook moeten kunnen verklaren waarom religie minstens 100.000 jaar en mogelijk meer dan 1,7 miljoen jaar bestaat, ontstaan uit de materiële leefomstandigheden van jagers en verzamelaars. De reïncarnatie, het voedseltaboe, de religieuze bijeenkomst, de ziel, de geest, goden, de sabbat, enz. Deze religieuze belevingen vandaag vinden hun oorsprong bij onze voorouders méér dan 80 000 jaar geleden. Religieuze opvattingen werden uit Afrika over de rest van de wereld verspreid.