27 sep 2022 19:00 € 8 | € 10

De oorlog in Oekraïne en de veranderende wereldorde

Sinds 24 februari 2022 is er opnieuw oorlog op het Europese vasteland. Omdat we de vinger aan de pols willen houden organiseren we samen met de Louis Paul Boonkring een paneldebat over deze oorlog.

Roger Housen, kolonel buiten dienst van het Belgische leger, zal de militaire aspecten behandelen.

Ere-ambassadeur Johan Swinnen zal spreken over mogelijke diplomatieke initiatieven die het einde van deze oorlog dichterbij zouden kunnen brengen.

Over hoe we de Russische drijfveren voor deze oor-log moeten begrijpen spreekt de Nederlandse professor, A. W. M. Gerrits van de universiteit van Leiden over de gevolgen van de economische sancties laat Koen Schoors (Economieprofessor UGent) zijn licht schijnen.

Tenslotte zal Georges Spriet van vzw Vrede het standpunt van de vredesbeweging over deze oorlog uiteenzetten.

ROGER HOUSEN is kolonel buiten dienst van het Belgische leger. Hij heeft gediend als commandant van een gemecha- niseerd infanterieregiment en was raadgever van twee opeenvolgende Belgische ministers van De- fensie. Roger Housen was directeur van de afdeling langetermijnplanning van de Belgische generale staf en coauteur van twee strategische plannen voor het Belgisch leger. Kolonel Housen heeft een uitgebrei- de operationele ervaring en is ingezet geweest in het voormalige Joegoslavië, Centraal-Afrika en Afghani- stan. Hij is gelegenheidsmedewerker bij het Institute for National Strategic Studies in Washington DC en bij de Arenberg Stichting.

JOHAN SWINNEN was ambassadeur in Rwanda van 1990 tot ’94, tot aan het begin van de genocide. Over die periode schreef hij ‘Rwanda, mijn verhaal’. Nadien werd hij diplomatiek adviseur van Jean-Luc Dehaene. Hij is ook ambassadeur geweest in Den Haag, Kinshasa en Madrid. Johan Swinnen is voorzitter van VIRA (Vereniging voor Internationale Relaties) en van het onderzoekscentrum IPIS (International Peace Infor- mation Service). Hij ontving van Pax Christi in 2016 de prijs ‘Ambassadeur voor de Vrede’.

A.W.M GERRITS is een Nederlands geschiedkundige en hoogleraar International Studies and Global Politics (Universiteit Leiden). Hij is expert in Oost-Europese en Russische politiek geschiedenis en heeft heel wat publicaties op zijn naam staan o.a. ‘Democratie door interventie, de nieuwe White Man’s Burden?’, een kritische bena- dering van de interventiepolitiek van het Westen. Over de Europese Unie in de wereldpolitiek schreef hij ‘Het olifantje en de porseleinkast’.

KOEN SCHOORS is econoom en hoogleraar aan de Universiteit Gent. In het verleden gaf hij een tijd les aan de Moskouse Higher School of Economics. Hij is directeur van CERISE (Centum voor Russische Internationale Sociopolitieke en Internatonale Studies). Schoors is ook bestuursvoorzitter van een aantal overheidsinstellingen, oa het Vlaams Investerings-fonds voor Sociale Economie. Hij zetelt tevens in het bestuur van de Gentse coöperatie Energent en van Triodos.

GEORGES SPRIET was meer dan 20 jaar coördinator van de vereniging Vrede vzw. Hij was daar ook verantwoordelijk voor de uitgave van het tijdschrift ‘Vrede’. Georges Spriet blijft artikels schrijven voor Vrede en voor de webzi- ne Uitpers, over de veiligheid in Europa, de NATO en de dreiging van de kernwapens. Hij schreef samen met Ludo De Brabander het boek ‘Als de NAVO de passie preekt’.