12 okt 2020 19:30 - 21:15

Online – De (on)zin van gevangenisstraf

Omwille van de coronamaatregels hebben we slechts een beperkt aantal zitplaatsen.
Deze zitplaatsen zijn reeds voorbehouden voor de studenten die Studium Generale als keuzevak hebben.

U hoeft niets te missen!

U kan alle lezingen, zonder voorafgaande inschrijving, online volgen. Kort voor de lezing zal de link naar de online lezing op de site verschijnen. Tijdens de lezing kan u via de chatfunctie vragen stellen.

U kan de lezingen achteraf ook (her)bekijken. De opnames blijven beschikbaar op www.uantwerpen.be/studiumgenerale.

Lezing door: Joëlle Rozie
licentiaat in de Rechten (VUB, 1997) en doctor in de Rechtsgeleerdheid (VUBrussel, 2004). Sedert 1 oktober 2005 is zij verbonden als professor aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen.

De (on)zin van gevangenisstraf: 
Strafrecht spreekt vaak tot de verbeelding en elke burger heeft wel een mening – vaak ongezouten – over hoe het ideale strafrecht eruit zou moeten zien.

Het sluitstuk van het strafrecht betreft de bestraffing en haar uitvoering. Fake news over bestraffing wordt echter vaak de wereld ingestuurd. Zo zijn velen ervan overtuigd dat gevangenisstraffen nuttige straffen zijn.

De politiek en ook de media voeden deze assumptie. Deze visie staat nochtans haaks op de bevindingen van de wetenschap. Eenduidig (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek toont immers aan dat de gevangenisstraf de straf is die het meeste recidive in de hand werkt. Een gevangenisstraf heeft dus in vele gevallen een contraproductief effect. Burgers lijken niet op de hoogte te zijn van de reële effectiviteitswaarde van de gevangenisstraf. Niettemin schermt de politiek vaak met “de publieke opinie” om almaar strengere gevangenisstraffen te rechtvaardigen.

Deze lezing strekt ertoe de effectiviteit van de gevangenisstraf onder de loep te nemen op basis van objectief wetenschappelijk onderzoek.

In samenwerking met:
Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, Masereelfonds Universiteit Antwerpen, Humanistisch Verbond, Kekulé-cyclus, Verbond der Vlaamse Academici.

Meer informatie: andre@masereelfonds.be