09 nov 2017 14:00 € 5 | € 7

‘De onvrije markt’

Door prof. Dr. Koen Byttebier, hoogleraar VUB.

Op slechts enkele decennia tijd heeft het economisch neoliberalisme zich wereldwijd indringend doen gelden. Onder invloed van dit gedachtegoed is de verhouding tussen de financiële wereld en de reële economie inmiddels al geruime tijd geheel ontwricht. Klassiek welvarende landen ervaren steeds meer moeite om hun financiën gezond te krijgen en zien daardoor hun welvaartspeil in het gedrang komen. Voor tal van fundamentele sociaaleconomische en andere problemen, worden geen oplossingen gevonden, of zelfs amper nog serieus gezocht. In deze lezing worden de economische denkpatronen en de juridische mechanismen in kaart gebracht aan de hand waarvan het economisch neoliberalisme in de praktijk is geïmplementeerd. Daarnaast is er ook aandacht voor de verregaande invloed die hiervan is uitgegaan op de sociaaleconomische ordening. Daarnaast worden een aantal denkpistes belicht die aan de negatieve gevolgen zouden kunnen remediëren.

De neoliberale afbouw van de welvaartstaat heeft wat prof. Bytebier betreft zijn limieten bereikt. Bovenal wil de auteur de neoliberale mythe ontkrachten dat het welvaart staatsmodel te duur zou zijn. Hij toont aan dat juist de neoliberale verdelingsmechanismen en hun extreme wereldwijde implementatie de welvaartstaat in gevaar hebben gebracht.

Inschrijven vooraf is niet nodig.

Deze activiteit kwam tot stand i.s.m. Plusgroep lezingen en Vorming+