11 nov 2017 13:00 - 12 nov 2017

De toekomst van het Avondland – Een magische meeting

In het wapenstille weekend van 11 en 12 november 2017 organiseert filosofiehuis Het zoekend hert , in samenwerking met ondermeer het Masereelfonds, in Berchem-Antwerpen De toekomst van het Avondland, een filosofisch-artistieke tweedaagse rond de eerste Nederlandse vertaling van De ondergang van het Avondland van de Duitse denker Oswald Spengler. Dit beroemde/beruchte standaardwerk uit de 20ste-eeuwse filosofie wordt gevierd met een 24-uur durend feest van denken en spelen. Twee blikken kruisen elkaar in één weekend aan het einde der tijden: de donkere blik en de blik die het licht al heeft gezien. Een clash tussen verleden en toekomst, ernst en ironie. Het zinderende programma, in vier aparte delen, bevat kritische lezingen, mysterieuze gesprekken, theatrale en muzikale interventies en een filosofisch salon met boeiende interpretaties van Spenglers gouden teksten.

Op zaterdag 11 november 2017 kunt u reserveren voor twee delen. Een middagprogramma, van 13 tot 18 uur, met  de openingslezing van filosoof Ype de Boer over De gigantische belofte van Oswald Spengler, daarna ‘het ontijdelijke denksalon’ van Goethe-gezant Dr. Elisabeth Van Dam, de interventie Operationsraum Untergang door Dr. Arne De Winne en een minzaam optreden van muzikant-cabaretier Roy Aernouts. Een avondprogramma vanaf 20 uur met een Apocalyptische talkshow door woordkunstenaressen Corinne Heyrman en Maud Mulier en hun gesprekspartners die de 4 culturele ‘hoofdpersoonlijkheden’ van Oswald Spengler vertegenwoordigen:  Prof. Hub Zwart (de liefhebbende), Sam Deltour (de gelovige), Katrien Kolenberg (de kunstenares) en Gert Vanlerberghe (dichter),  gevolgd door een pittige Avondlandparty, ingezet door de filosofische horrorspecialist Dimitri Goossens.

Op zondag 12 november 2017 kunt u eveneens reserveren voor twee delen. Zo wordt u vanaf 9.30 uur vergast op een ontbijt met ochtendreflecties door Spengler-lezer Walter Van Dam en filosofisch topvertaler Mark Wildschut,  met het gelegenheidswerk van nachtdichteres Carmien Michels, op muziek van Guy Graulus (Perverted). Het tweede deel bestaat uit de slotlezing van Prof. Ad Verbrugge, over Oswald Spengler en onze ‘spannende‘ toekomst. Deze wordt ingeleid door de jonge essayiste Aya Sabi en afgerond met een reflectie door schrijfster Sanne Huysmans en een blitz optreden van Stef Kamil Carlens.

12 euro per deel (2 delen op zaterdag, 2 delen op zondag)

Telkens 2 euro korting voor -26-jarigen en MF-leden

Wie het nieuwe dubbelboek koopt, krijgt het inkomgeld van één programmadeel terug

Reserveren verplicht: hetzoekendhert@gmail.com – Voor meer informatie: www.hetzoekendhert.be.

Een organisatie van Filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer, in samenwerking met uitgeverij Boom, Masereelfonds, dasKULTURforum en MO* magazine.