17 apr 2018 20:00 € 6 | € 8

De naakte waarheid – Ignaas Devisch

April is traditioneel de maand van de filosofie. We geven voor die gelegenheid graag het woord aan een prominente denker van bij ons. Van Ignaas Devisch weten we dat hij de nuance opzoekt en een thema vanuit verscheidene invalshoeken benadert om zo op een evenwichtige manier tot de kern van zijn onderwerp te komen. In zijn nieuwe essay ‘De naakte waarheid’ gaat hij op zoek naar de rol die dat evenwicht speelt en hoe we onze blik kunnen verruimen door verschillende standpunten in te nemen.

Ignaas Devisch (1970) is professor filosofie, medische filosofie en ethiek. Hij doceert aan de Universiteit Gent en de Arteveldehogeschool. Eerder ver­schenen : ‘Rusteloosheid, pleidooi voor een mateloos leven’ (2016) en ’Het empathisch teveel. Op zoek naar een werkbare onverschilligheid’ (2017).