08 feb 2024 19:30 - 21:30

De leraar van morgen

Debat over het rapport van de Commissie van Wijzen

Hoop op verbetering? Vrees voor achteruitgang?
Onderwijsexpert Dirk Van Damme werd door de Vlaamse Regering gevraagd een commissie samen te stellen die een modern school- en personeelsbeleid voor het onderwijs moet uittekenen. Op 18 december 2023 presenteerde de Commissie van Wijzen haar rapport ‘Prioriteiten voor professionaliteit’. Minister van Onderwijs Ben Weyts noemde het rapport ‘de basis voor het volgende regeerakkoord’ (De Standaard, 19 december 2023).

Het rapport moet leiden tot een maatschappelijk en politiek debat, lezen we op de website van het Vlaams Parlement. Daarom nodigen we je uit op een debat met:

– de voorzitter van de commissie van Wijzen: Dirk Van Damme (professor onderwijskunde UGent, kabinetsmedewerker of raadgever van meerdere ministers van Onderwijs, gewezen hoofd onderwijsafdeling OESO)

– Christine Hannes, schooldirectrice van de Spectrumschool Deurne (1600 leerlingen)
– Peter De Koning, leraar Instituut Maris Stella Borgerhout, schoolafgevaardigde COC, gewezen voorzitter Ovds
– Wim Benda, leraar Atheneum Kapellen, schoolafgevaardigde ACOD Onderwijs, lid van Masereelfonds

Moderator: Stephen Hargreaves (lerarenopleiding AP Hogeschool)

Een greep uit de 70 voorstellen:

  • “38-urenweek” i.p.v. lesurenopdracht
  • Vereenvoudiging bekwaamheidsbewijzen, meer bevoegdheid bij de schoolleider
  • Voor startende leerkracht: een inductiejaar (werkzekerheid), afschaffing TADD, tragere vaste benoeming
  • Gesloten puntenenveloppe voor vervangingen
  • Bachelors en masters in basisonderwijs en het hele secundair onderwijs

Meer informatie over de onderwijscampagne van het Masereelfonds:
Wat zou het onderwijs écht wijs maken? (maakhetwijs.be)