07 mrt 2024 20:00

De kracht van Afrika

Tegenlicht Meet Up documentaire met nabespreking.

Stel dat Afrika zich in de toekomst zou opstellen als een groot machtsblok, hoe zou dat eruitzien?

Over ongeveer vijftig jaar heeft Afrika niet alleen de grootste groep jonge consumenten, maar ook de grootste arbeidsmarkt in handen. En er is een enorme potentie voor het ontwikkelen van groene energie. Hoog tijd dus voor een andere kijk op het Afrikaanse continent. Wat is er allemaal mogelijk als Afrika als een groot machtsblok zou opereren?

In het nieuwe Afrika zullen zich nieuwe regio’s vormen. Sommige regio’s richten zich op handel, IT en financiële dienstverlening, andere regio’s zullen zich richten op de exploitatie van grondstoffen en de productie van goederen.

Redenen genoeg om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te zien, vindt de Kameroense politiek-filosoof Achille Mbembe: ‘Over zo’n dertig jaar is de Afrikaanse bevolking verdubbeld. Als je nieuwe consumenten zoekt, is dit de laatste groeimarkt van het kapitalisme.’

‘Europa is oud en moe’, zegt Mbembe. ‘De wereld van morgen kan niet zonder Afrika. Op lange termijn zal het lot van onze planeet bepaald worden op het Afrikaanse continent – hoe onwaarschijnlijk dat nu ook klinkt.’

‘Europa zou daar niet bang voor moeten zijn’, zegt ondernemer Jadesimi. ‘Jullie zouden daar juist op in moeten springen, want de kansen liggen hier. Mensen in het Westen realiseren zich niet wat de vergrijzing in Europa betekent voor jullie pensioenen.

 

 

 

Daarvoor zijn jullie straks afhankelijk van jonge Afrikanen, dan wil je dat dit continent economisch zo succesvol mogelijk wordt, omdat het de economische motor wordt die de wereld voortstuwt.’

De hoogste tijd dus voor een andere kijk op het Afrikaanse continent en de koloniale grenzen tussen zijn 54 landen. Hoe zou een Afrika zonder grenzen eruitzien?

Er ligt in Afrika niet alleen een enorme economische groeimarkt, het continent heeft ook de beste kaarten voor het ontwikkelen van een grootschalige groene energiesector. In de Sahara ligt nu al het grootste zonnepanelenpark van Afrika, in Kenia ligt het grootste windpark en het Congobekken heeft een enorme capaciteit op het gebied van waterkracht. ‘Afrika heeft de potentie om in de toekomst de Green Energy Super Power van de wereld te worden’, constateert Amos Wemanya.

Regie: Shuchen Tan
Research: Arnout Arens, William de Bruijn & Daves Guzha
Productie: Koos van de Merbel, Olivier Schuringa & Britt Bennink
Camera: Aage Hollander & Sven Torfinn
Eindredactie: Doke Romeijn, Bregtje van der Haak & Geert Rozinga