07 jun 2018 19:30

De impact van het beleid op de gezondheid(szorg)

Het eerste luik gaat over de gevolgen van het leefmilieu, de ongelijkheid en het werk op onze gezondheid.
In het tweede luik behandelen we de gevolgen van het beleid voor de patiënt, met name inzake ziekteverzekering en geneesmiddelenbeleid.

Volgende sprekers hebben al toegezegd:
Impact van het leefmileu op de gezondheid: Prof. Dr. Dirk Avonts (UG en Ademloos).
geneesmiddelen beleid: Sarah Melsens (Actieplatform Gezondheid en Solidariteit).
Moderator: Michel Vanhoorne (Ereprof. Arbeid- en Milieugezondheidkunde UG).

Op dit moment zijn we nog in onderhandeling met enkele andere sprekers.

Van zodra deze gekend zijn publiceren we ze op deze website.

Deuren open 19u00 – start 19u30
Inkom is gratis.

Organisatie: Masereelfonds, Hart boven Hard Antwerpen, Links Ecologisch Forum (LEF).
Deze activiteit kadert in de TAM TAM Campagne (www.campagnetamtam.be).

Inschrijven gewenst, niet verplicht: andre@masereelfonds.be