6 Jun 2020 13:45 - 16:00 € 2 | € 4

De Havenstad groeit

Gids: Jean-Marie Cuypers (heemkring ter Cuere, Bredene)

Oostende is in volle verandering. Vernieuwing en vernieling gaan hand in hand. De Oosteroever krijgt definitief een andere gestalte. Werk en luxeappartementen, wat visserij en een plezierhaven, bewoning en verdringing. Masereelfonds aan ZEE gaat op zoek in dit nieuwe ‘stadsdeel’ dat niet enkel in het oog springt maar ook veel vragen oproept, de Oosteroever.

Zullen havenactiviteiten en bewoning zich met elkaar verzoenen? Hoe is de haven veranderd en wat betekende dit voor het leven er rond? Krijgt de maritieme geschiedenis nog een plaats in het nieuwe project? Krijgt de visserij een nieuw elan met de nieuwe vismijn of wordt de band met de zee definitief doorgeknipt? De meningen lopen uiteen.

Jean-Marie Cuypers van de Bredense Heemkring ter Cuere, kent het reilen en zeilen van de haven. Hij is onze gids. Om 13u45 verzamelen we aan de loopbrug voor de Roger Raveel aan het gehavende Noordzeeaquarium op de Visserskaai. Inscheping om 14u00. De verkenning duurt ongeveer twee uur.