19 sep 2020 13:30 € 2 | € 4

Volzet | De havenstad groeit. Oostende-Oosteroever

Deze activiteit is volzet. We voorzien een reservelijst, dus geef gerust een seintje bij interesse. 

Oostende is in volle verandering. Vernieuwing en vernieling gaan hand in hand. De Oosteroever krijgt definitief een ander gestalte. Werk en luxeappartementen, wat visserij, een plezierhaven, bewoning en verdringing. Masereelfonds Aan zee gaat op onderzoek in dit nieuwe ‘stadsdeel’, dat niet alleen in het oog springt maar ook veel vragen oproept. Zullen havenactiviteiten en bewoning zich met elkaar verzoenen? Hoe is de haven veranderd en wat betekende dit voor het leven er rond? Krijgt de maritieme geschiedenis nog een plaats in het nieuwe project? Krijgt de visserij een nieuw elan met de nieuwe vismijn of wordt de band met de zee definitief doorgeknipt? De meningen lopen uiteen. Jean-Marie Cuypers van de Bredense Heemkring Ter Cuere kent het reilen en zeilen van de haven. Hij is onze gids. De verkenning duurt ongeveer twee uren, nadien volgt een drink.