27 aug 2023 14:00 € 5 | € 5

De Gulke Putten – Geleid Bezoek

Met een gids van Natuurpunt bezoeken we het hart van de Gulke Putten. De hoge zendmasten die boven het gebied uitsteken, dienen voor de scheepvaartveiligheid. Dit zendstation en de omliggende bossen beslaan nu meer dan honderd hectare aan natte en droge heide, graslanden, open plekken met orchideeën, en dreven met unieke wilde planten- en diersoorten. Het natuurreservaat wordt sinds 1969 beheerd door Natuurpunt. Natuurpunt houdt het landschap voldoende open voor de installaties, wat tegelijk de biodiversiteit bevordert. Tijdens het bezoek worden delen bezocht die normaal niet vrij toegankelijk zijn. De gids gaat graag in op de interesses van de groep.

De wandeling is maximum 5 km en duurt ongeveer 2 uur. Goeie stapschoenen zijn nodig.