03 nov 2020 20:00 € 5 | € 5

Uitgesteld – Etienne Vermeersch

Update: deze activiteit zal verplaatst worden naar een latere datum. Wie reeds ingeschreven is zal een mail ontvangen.

Hedendaagse filosofen over de Grote Vier. Guy Quintelier over Rudolf Boehm, Jean-Paul Van Bendegem over Leo Apostel, Freddy Mortier over Jaap Kruithof en Johan Braeckman over Etienne Vermeersch.

Vorig jaar overleed Etienne Vermeersch (1934-2019), een van de meest invloedrijke Vlaamse intellectuelen van de voorbije vijftig jaar. Hij had een grondige kennis van meerdere disciplines, schreef verschillende boeken en talloze artikelen, en gaf geregeld in de media zijn opinie over kwesties omtrent identiteit, migratie, geloof, milieu, abortus, euthanasie, overbevolking, enz. Hij bleef actief tot op hoge leeftijd en gaf vele honderden lezingen in Vlaanderen en elders. Tijdens de lezing bespreken we de levensloop van Etienne Vermeersch en zijn belangrijkste filosofische en maatschappelijke bijdragen.

Johan Braeckman doceert wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Hij doctoreerde bij Etienne Vermeersch, was jarenlang zijn assistent en nam meerdere vakken van hem over toen hij met pensioen ging. Hij publiceerde (samen met Etienne Vermeersch) een boek waarin de geschiedenis van de wijsbegeerte wordt besproken en gaf enkele bundels uit met teksten van Etienne Vermeersch (‘Van Antigone tot Dolly’ en ‘Nagelaten Geschriften’).