22 dec 2020 20:00 € 5 | € 5

Uitgesteld // Jaap Kruithof

Update: deze reeks wordt verplaatst naar een latere datum. Wie reeds ingeschreven is zal een mail ontvangen.

Hedendaagse filosofen over de Grote Vier. Guy Quintelier over Rudolf Boehm, Jean-Paul Van Bendegem over Leo Apostel, Freddy Mortier over Jaap Kruithof en Johan Braeckman over Etienne Vermeersch.

Freddy Mortier over Jaap Kruithof

Voor Jaap Kruithof (1929-2009) was filosofie maatschappelijke kritiek. Hij was de Vlaamse vertegenwoordiger van wat elders het hegelo-marxisme werd genoemd. Ik zal uitleggen wat die benadering als methode inhield en hoe Kruithof er de gedachte aan overhield dat ethiek en normatieve stellingnames moeten gebaseerd zijn op een historische en maatschappelijke analyse. Die vormt de basis voor zijn linkse stellingnames over de consumptiemaatschappij, burgerlijke moraliteit, neoliberalisme, de exploitatie van de natuur, ontwikkelingen in de bewustzijnsindustrie en politieke manipulatie. Kruithof was socialist, grondlegger van het diepe ecologisme, grondlegger van een wetenschap van het morele verschijnsel, radicaal criticus van de uniformering van het gedrag en de smaak. Hij was ecocentrist en, als atheïst, voorstander van een nieuwe spiritualiteit. Ik zal proberen uitleggen waar die stellingen vandaan kwamen en welke invloed zij hadden op zijn publiek optreden.

Freddy Mortier is hoogleraar ethiek aan de Universiteit Gent, specialisatie bio-ethiek. Hij doctoreerde in 1986 onder filosoof Jaap Kruithof over de 18de-eeuwse Franse medisch-pedagogische filosofie.