08 dec 2020 20:00 € 5 | € 5

Uitgesteld // Rudolf Boehm

Update: deze reeks is verplaatst naar een latere datum. Wie reeds ingeschreven is zal een mail ontvangen.

Hedendaagse filosofen over de Grote Vier. Guy Quintelier over Rudolf Boehm, Jean-Paul Van Bendegem over Leo Apostel, Freddy Mortier over Jaap Kruithof en Johan Braeckman over Etienne Vermeersch.

Guy Quintelier over Rudolf Boehm

Rudolf Boehm (Berlijn, 1927 – Gent, 2019) is een Duits filosoof uit de school van Husserl en Heidegger, die in Gent algemene en moderne wijsbegeerte doceerde. Zijn hoofdwerk is zijn Kritiek der grondslagen van onze tijd’ (1974, 1977), waarin hij een kritiek formuleert op het zuiver-theoretisch wetensideaal dat niet alleen onze objectieve wetenschappen fundeert, maar ook onze kapitalistische productiewijze. Wat we volgens Boehm op de eerste plaats nodig hebben, is een nieuw soort weten dat wel rekening houdt met onze menselijke behoeften en belangen. In zijn ‘Topica’ (2002, 2012) geeft Boehm daartoe een eerste aanzet.
Rudolf Boehm leverde geregeld bijdragen m.b.t. actueel-politieke vraagstukken.
Guy Quintelier is beheerder van het Archief Rudolf Boehm.