24 nov 2020 20:00 - 22:30 € 3.25 | € 6.5

Online – De Grote Verkilling

Over sociale zekerheid en Europese democratie

Ons Europa verkilt zienderogen. De grote middenpartijen die na 1945 de genereuze sociale bescherming hebben opgebouwd die de halve wereld ons benijdt, zijn aan het verschrompelen of liggen al tijden op apegapen. Hebben sociaaldemocraten en christendemocraten al te gretig het neoliberale geloof omhelsd? Land voor land laat Van Istendael zien hoe de verzorgingsstaat wordt afgekalfd. Hij houdt een vurig pleidooi voor de sociale zekerheid als toekomstproject in het belang van ons allen, zowel binnen als buiten Europa.

Geert van Istendael © Tim De Couvreur