15 mei 2018 19:30

De grote pensioenroof door Kim De Witte

Met “de grote pensioenroof” schrijft Kim De Witte een politiek manifest over de pensionproblematiek waarin ratio en emotie elkaar harmonieus ontmoeten. De auteur ziet de problemen in het leven van elke dag en onderbouwt zijn standpunten aan de hand van het wetenschappelijk onderzoek dat hij verrichtte bij de redactie van zijn doctoraal proefschrift gewijd aan de pensioen problematiek. Hij geeft een overzicht van de belangrijkste problemen die zich vandaag  stellen. Het boek leest als een boeiende roman.

De auteur is van oordeel dat een solidaire, sociale visie op het pensioen vertrekt van het behoud van een zekere levensstandaard. Ons tijdsbestek zet een stap achteruit in de geschiedenis.

Kim De Witte is docent pensioenrecht aan de KU Leuven.
Na de uiteenzetting is er voldoende ruimte voor debat.

Inkom: vrije bijdrage

Organisatie: Masereelfonds Vilvoorde in samenwerking met: UPV – VUB, VOC Vilvoorde, Hart boven Hard, August Vermeylenfonds,
(W)arm-kracht vzw…armen aan het woord, LBC-NVK Vilvoorde, stad Vilvoorde.