16 nov 2021 20:00 € 5 | € 5

Jean-Paul Van Bendegem over Leo Apostel

In een reeks van vier sessies bespreken vier hedendaagse filosofen werk en leven van de Grote Vier, hun voorgangers en leermeesters aan de Universiteit Gent : Leo Apostel, Jaap Kruithof, Rudolf Boehm en Etienne Vermeersch.

De reeks werd tweemaal uitgesteld wegens covid. Wie reeds gereserveerd had krijgt voorrang.

Dinsdag 16 november: Jean-Paul Van Bendegem over Leo Apostel