23 nov 2021 20:00 € 5 | € 5

Freddy Mortier over Jaap Kruithof

In een reeks van vier sessies bespreken vier hedendaagse filosofen werk en leven van de Grote Vier, hun voorgangers en leermeesters aan de Universiteit Gent : Leo Apostel, Jaap Kruithof, Rudolf Boehm en Etienne Vermeersch.

De reeks werd tweemaal uitgesteld wegens covid. Wie reeds gereserveerd had krijgt voorrang.