22 nov 2018 14:00 € 5 | € 5

‘De Franfurter Schule’ prof. Ludo Abicht.

Tussen 1923 en 1960 speelde het Institut für Sozialforschung, waar de Frankfurter Schule onderdak had, een cruciale rol in het maatschappelijk debat. Ze zochten o.a. naar de integratie van de pyschoanalyse van Freud en het historisch en dialectisch materialisme van Marx. De geschiedenis zorgde ervoor dat het lot van de leden van deze groep joodse, kritische intellectuelen (Theodor Adorno, Eric Fromm, Walter Benjamin, Herbert Marcuse …) raakte aan de grote  historische ontwikkelingen van die tijd, nl. fascisme, stalinisme, jodenvervolging, hun verbanning of vlucht naar de VS. Hun Kritische Theorie stond ook centraal in de omwenteling van de sociale theorie van de 20ste eeuw. Begrippen als ‘de instrumentele rede’, ‘de negatieve dialectiek’, ‘de angst voor de democratische vrijheid’ en ‘de dialectiek van de Verlichting’ hebben de filosofie, de sociologie en de psychologie fundamenteel beïnvloed. 

 

Deze activiteit wordt u aangeboden door plusgroep lezingen met ondersteuning van Masereelfonds