20 sep 2022 20:00

De europese rechtsstaat bedreigd?

In een rechtsstaat wordt de macht beperkt door wetten en regels. Het is de garantie voor vrijheid, rechtszekerheid en gelijke behandeling en tegelijk ook bescherming tegen medeburgers én de over-heid. Dit is essentieel voor het vertrouwen van de burgers in de overheidsinstellingen en voor het we-derzijds vertrouwen tussen de lidstaten. De actua-liteit confronteert ons echter met bedreigingen. Zo overschrijden Polen en Hongarije voortdurend grenzen. Wat staat er op het spel? Ook voor ons? Met een eerstelijnsgetuigenis uit Polen, een hel-dere duiding én een film (zie ommezijde) wordt dit thema verder uitgediept.

Marc Peirs, gewezen VRT-journalist voor Oost-Europa, woont sinds lang in Polen en heeft een scherpe kennis en analyse over wat er vandaag leeft. Prof. Steven Van Hecke is politicoloog en hoofddocent Europese en Vergelijkende politiek aan de KULeuven.