04 nov 2023 11:00 - 14:00 € 25 | € 25

De EU, een reus op lemen voeten?

Meer dan ooit wordt Europa geconfronteerd met een aantal enorme uitdagingen. De snel veranderende geopolitieke context, de klimaat- en energiecrisis, het migratiebeleid, de toenemende ongelijkheid, het democratisch deficit om er maar enkele te noemen. De vraag stelt zich dan ook in hoeverre de EU in staat is om hierop een passend antwoord te bieden? Tijd dus voor een heuse sterkte-zwakte analyse en om het debat daarover aan te gaan.

Omdat EUtopia dit jaar zijn tiende verjaardag viert, organiseert zij een lunchcauserie met een aantal deskundigen ter zake. Philippe Van Parijs is als “eminence grise” goed geplaatst om vanuit een filosofische invalshoek het geheel aan uitdagingen te overschouwen en van daaruit enig perspectief te bieden.

Na de lunch worden een aantal thema’s verder uitgediept door enkele jonge academici: Marlies Casier (migratie), Arthur Apostel (toenemende ongelijkheid) en Sjorre Couvreur (geopolitieke situatie).