18 jan 2024 20:00 € 5 | € 5

De erfenis van 1947

De erfenis van 1947, met auteurs Luk Van Langenhove en Yannis Skalli-Housseini

De erfenis van 1947 is het verhaal van een bijna vergeten jaar dat toch uitermate belangrijk zou blijken te zijn voor het ontstaan van de naoorlogse politieke wereldorde. Een bipolaire wereld met twee machtsblokken (West en Oost), de (kern)wapenwedloop, de Koude Oorlog, dekolonisatie, … al deze ontwikkelingen begonnen in en rond het jaar 1947. Ook de rol van het klimaat komt aan bod als factor in de geopolitiek. De erfenis van 1947 reikt ook een aantal inzichten aan om de wereld van vandaag (en morgen) beter te leren begrijpen.