12 Mar 2020 20:00 € 3 | € 5

De eeuwige kop van Jood

Wegens omstandigheden wordt de lezing van Ludo Abicht verplaatst naar donderdag 12 maart.

Waarvoor onze excuses.

Filip Delmotte

Namens MF Brugge

Lezing en boekpresentatie door Ludo Abicht.

Anti-Judaïsme’ en ‘antisemitisme’ zijn meer dan ooit delicate en beladen begrippen. ‘Revisionisme’ en ‘antizionisme’ zijn dat vandaag allicht nog meer. Aan de hand van een geschiedenis van de eeuwenoude en nog steeds actuele jodenhaat ontknoopt Ludo Abicht in De eeuwige kop van Jood de verwarring met heldere argumenten. Abicht zoekt naar individuele en collectieve oorzaken en verklaringen voor antisemitisme en hoopt zo een uitweg te vinden uit deze mensonterende en dodelijke waanzin.