09 okt 2017 19:30 - 00:00

De contrarevolutie der gewoonte: over tijd en standvastigheid

Lezing door hoogleraar sociologie Ignace Glorieux (VUB) in het kader van het Studium Generale: Revolutie

Een revolutie betekent in essentie breken met het verleden; de nieuwe tijd vervangt de oude. De Franse revolutionairen deden dit letterlijk met de invoering van een nieuwe kalender die komaf moest maken met de gregoriaanse kalender. De nieuwe decimale kalender die de revolutionaire, republikeinse ideeën belichaamde, zou de tijd op een rationele, wetenschappelijke manier ordenen. De revolutionaire kalender werd geen succes, na 12 werd hij roemloos afgevoerd, de tijd laat zich niet decreteren! En toch is tijd mensenwerk, een sociale categorie. Mensen maken en ordenen de tijd. Tegelijkertijd hebben we er weinig vat op en is het meestal de tijd die ons leidt. In deze lezing gaat Ignace Glorieux dieper in op dit in wezen sociologische probleem. We exploreren onder meer verschillende niveaus van sociale tijd, hoe die elkaar wederzijds beïnvloeden en hoe ze op die manier de robuuste ondergrond vormen van onze collectieve tijdsordening. Ignace Glorieux is onder meer gewoon hoogleraar Sociologie, voorzitter van de vakgroep Sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel en vice-decaan van de Faculteit Economische en Sociale Wetenschappen en Solvay Business School.

Stadscampus UA, gebouw R, Aula R.002

Inschrijven: 03 226 36 32 of antwerpen@masereelfonds.be
Meer info: www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/permanentevorming/lezingenreeksen/studium-generale

Deze activiteit kwam tot stand i.s.m. Universiteit Antwerpen, Actie Universiteit Antwerpen, Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, Humanistisch Verbond, Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding, Kekulé-cyclus en Verbond der Vlaamse Academici