25 jul 2021

De commune. Parijs 1871. Luik 1886. Grand Curtius.

De Commune is een burger- en volksbeweging die tussen 18 maart en 28 mei 1871 in Parijs op gang komt. Gedurende 72 dagen ontwierp de via algemene verkiezingen verkozen Commune een nieuwe staatsvorm, gebaseerd op de inmenging van het volk in het dagelijks leven. Dit experiment zal op een zeer gewelddadige manier eindigen.

In Luik leek deze opstandige periode geen onmiddellijke invloed te hebben. De Commune van Parijs heeft echter haar sporen nagelaten en de herdenking ervan in 1886 was de aanleiding tot grote rellen in Luik en Henegouwen, die bijdroegen tot de totstandkoming van een eerste vorm van sociale regulering. 

In het kader van de 150e verjaardag van de Commune van Parijs wil de tentoonstelling de emancipatorische ideeën van de Commune belichten aan de hand van drie bijzondere benaderingen: vrouwen, de Commune in beelden en de gebeurtenissen van 1886 in Luik. 

Omdat de Commune een van de eerste historische gebeurtenissen was die werd gefotografeerd, is er in de tentoonstelling een belangrijke plaats aan ingeruimd. Daarnaast worden documenten, kranten en affiches uit die tijd, schilderijen, anti-Communard karikaturen en historische memorabilia tentoongesteld.

De tijdelijke expo over de commune wordt om 14u30 bezocht, in de voormiddag kan ook de permanente collectie van het museum bezocht worden (11u30): De collecties van het Museum | Grand Curtius (€9 of €5 als we met voldoende zijn als groep, senioren, werklozen). Onder de middag (13u-14u) kunnen we samen iets eten. Omwille van de corona maatregelen moeten we zicht hebben op het aantal deelnemers voor de drie onderdelen. Gelieve bij inschrijving te noteren aan welk onderdeel je wenst deel te nemen: permanente collectie, eten, commune expo.

We gaan er graag met verschillende Masereelfonds afdelingen naartoe. Theun Vonckx, archivaris en verantwoordelijk voor de galerie De Queeste (partner van de expo) wil ons graag gidsen doorheen de expo.  Het is nog een beetje koffiedik kijken met hoeveel personen een groepsbezoek mogelijk is. Wie interesse heeft om mee te gaan kan een mailtje sturen naar kelly@masereelfonds.be en dit voor 1 juli. We reizen met de trein en spreken af aan het station in  Gent Sint-Pieters (9u24), Brussel (9u56/10u01/10u07), Leuven (10u27) of Luik Guillemins  (11u). Na inschrijving volgt meer info.