05 nov 2018 19:30 - 05 nov 2018

De Burgerlijst

Maandelijks op maandag

Maandelijks op Maandag is een reeks van negen maatschappelijk bewogen filmavonden, elke eerste maandag van de maand in Klappei. Elke avond wordt door een in Antwerpen actieve vereniging, organisatie of beweging ingevuld. Ze kiezen een film of documentaire die wordt gevolgd door een inhoudelijk gedeelte. Alle deelnemers aan de reeks maken bij hun achterban promotie voor alle avonden. Zo leren de sociale actoren in onze stad elkaar beter kennen. Op maandag 5 november is de Burgerlijst aan de beurt. De Burgerlijst wil burgers de macht geven om beslissingen te nemen over hun stad. Ze streven naar een stadsbestuur dat conflictvrij aan besluitvorming doet. Een bestuur waar iedereen aan kan meewerken, waar ontmoeting centraal staat. De Burgerlijst wil werken aan een transparante stad waarin eerlijke, slimme beslissingen worden genomen. Ze zijn volledig onafhankelijk van de belangen van partijpolitiek. De Burgerlijst wil de democratie in een stroomversnelling brengen.

i.s.m. MOM, Filmhuis Klappei en Burgerlijst