16 apr 2023 14:00 - 01 mei 2023

Den Bougie: “Leve het stemrecht voor iedereen!”

Dit jaar is het 130 jaar geleden dat het algemeen stemrecht werd ingevoerd (weliswaar alleen voor mannen) én 75 jaar geleden dat vrouwen stemrecht kregen. 

Herdenkingstentoonstelling. 

In die gebeurtenissen schreef Borgerhout mee geschiedenis. Op 18 april 1893 – exact 130 jaar geleden dus – stierven in Borgerhout immers vijf arbeiders die betoogden voor het algemeen stemrecht. De Belgische Werklieden Partij (BWP) had een algemene staking uitgeroepen – de eerste in de Belgische geschiedenis – om de eis voor algemeen stemrecht kracht bij te zetten. In de dagen daarvoor waren ook in Wallonië al acht doden gevallen.

De dramatische gebeurtenissen maakten indruk. Nog diezelfde dag keurde het parlement het algemeen meervoudig stemrecht voor mannen vanaf 25 jaar goed. Daarmee kwam een einde aan het cijnskiesrecht voor de 1 of 2% rijksten. Een belangrijke tussentijdse overwinning in de strijd voor democratie!

Op zondag 16 april 2023 brengen we het historische belang van deze gebeurtenissen in herinnering. We herdenken dit van 14 tot 17 uur in het districtshuis van Borgerhout (Moorkensplein 1), in samenwerking met district Borgerhout, ABVV-regio Antwerpen en Masereelfonds.

Expo vrij te bezoeken tot en met 1 mei 2023, op vrijdag, zaterdag en zondag, van 14 tot 17u.
Bij de expo hoort een gratis audiogids en een gratis meeneemkrantje.

Catalogus van de expo is het boek ‘Leve het stemrecht voor iedereen’.