16 apr 2023 14:00

Den Bougie: Herdenkingsdag algemeen stemrecht

Dit jaar is het 130 jaar geleden dat het algemeen stemrecht werd ingevoerd (weliswaar alleen voor mannen) én 75 jaar geleden dat vrouwen stemrecht kregen. 

Herdenkingsdag in Borgerhout.

In die gebeurtenissen schreef Borgerhout mee geschiedenis. Op 18 april 1893 – exact 130 jaar geleden dus – stierven in Borgerhout immers vijf arbeiders die betoogden voor het algemeen stemrecht. De Belgische Werklieden Partij (BWP) had een algemene staking uitgeroepen – de eerste in de Belgische geschiedenis – om de eis voor algemeen stemrecht kracht bij te zetten. In de dagen daarvoor waren ook in Wallonië al acht doden gevallen.

De dramatische gebeurtenissen maakten indruk. Nog diezelfde dag keurde het parlement het algemeen meervoudig stemrecht voor mannen vanaf 25 jaar goed. Daarmee kwam een einde aan het cijnskiesrecht voor de 1 of 2% rijksten. Een belangrijke tussentijdse overwinning in de strijd voor democratie!

Programma:

14u00
Toespraken door district Borgerhout en ABVV.
Gelegenheidsgedicht door Ruth Lasters.
Opening nieuw Linx+ expo ‘Leve het stemrecht voor iedereen!’
Presentatie nieuw Linx+ boek ‘Leve het stemrecht voor iedereen!’

14u30 
Evocatie van de gebeurtenissen van 18 april 1893 in Borgerhout.
Acteurs: Geert Buellens, Mitta Van der Maat en Liliane Simons.
Gevolgd door ‘De bloedige ballade van den Bougie’. muzikante Nele Paelinck.

Er zijn twee opvoeringen van de evocatie:
Om 14u30 (reeds volzet) einde om 15u00.
Om 15u30 (einde om 16u).

De expo blijft open tot 17u00
Expo vrij te bezoeken tot en met 1 mei 2023, op vrijdag, zaterdag en zondag, van 14 tot 17u.
Bij de expo hoort een gratis audiogids en een gratis meeneemkrantje. Catalogus van de expo is het boek ‘Leve het stemrecht voor iedereen’.

Organisatie: Linx+, district Borgerhout, ABVV-regio Antwerpen en Masereelfonds Borgerhout.