28 sep 2017 20:00 - 00:00 € 5 | € 5

De bedreigde vrijheid

Met auteur Johan op de Beeck

Deuren open vanaf 19.30 uur

Democratie is een politiek systeem waarin de burgers zowel regeren als geregeerd worden (Aristoteles). Dat vereist van de burger onder meer voldoende oordeelsvermogen om zichzelf te besturen. Recht op informatie en vrije uitwisseling van meningen behoren tot de basisvoorwaarden voor het functioneren van zo’n systeem. De felheid en intolerante onverzettelijkheid waarmee sommige burgers tegenwoordig hun gelijk claimen en verheffen tot algemeen geldende principes maakt een redelijke uitwisseling van meningen lastig. Ze beroepen zich dan vaak op door god gegeven wetten, op hun allerindividueelste rechtsgevoel, op een door de natuur geschapen “onderstroom” of ze herleiden het spreekrecht van de burger tot een sporadische, vierjaarlijkse stemverrichting. In andere kringen dan weer wordt kritiek op minderheden niet geduld… Lastig ja. Strekt de geschiedenis dan niet tot lering? De geschiedenis? Bah, nog zo’n wetenschap!

In zijn nieuwste boek, “De bedreigde vrijheid”, behandelt Johan Op de Beeck de geschiedenis van de vrijheid van meningsuiting en haar actuele bedreigingen. Voor deze pleidooi voor vrijheid van meningsuiting zal hij in gesprek gaan met Mario Van Essche, voorzitter HVV.

Deze activiteit kwam tot stand i.s.m. Hasseltse Vrijzinnige Humanisten en Vermeylenfonds Hasselt