06 mei 2018 08:30 € 57 | € 62

AFGELAST Daguitstap (Ouwerkerk&Den Haag)

We brengen een begeleid bezoek aan het gemeentemuseum Den Haag. Daar loopt momenteel een tijdelijke tentoonstelling met werken van Jean Brusselmans. Na de rondleiding, is er nog even de tijd om de vaste expo ‘Mondriaan & De Stijl’ te bezichtigen.

Wars van elke stroming die de kunst in de eerste helft van de twintigste eeuw beïnvloedt, bouwt de Belgische kunstenaar Jean Brusselmans (1884 – 1953) aan een eigenzinnig oeuvre. Een hoofdrol hierin is weggelegd voor het glooiende land en dorpse leven van Belgisch Brabant. Voor het eerst sinds lange tijd krijgt deze belangrijke kunstenaar in het Gemeentemuseum een volwaardige tentoonstelling buiten de Belgische landsgrenzen. Getoond worden zo’n veertig schilderijen met een focus op de jaren 1930 en 1940, waaronder een aantal onontdekte parels uit privécollecties. Terwijl zijn directe tijdgenoten, onder wie Rik Wouters, Constant Permeke en Gustave De Smet, na de Eerste Wereldoorlog naam maken als leiders van een nieuwe avant garde in de Belgische schilderkunst, blijft Brusselmans onder de radar. Zijn stugheid en zijn fysieke afstand tot de kunstwereld – hij woont bijna een leven lang in het landelijke Dilbeek, een plaats ten westen van Brussel – staan succes in de weg. In de luwte – en in grote armoede – ontwikkelt Brusselmans zijn eigen stijl. Pas in de jaren 1940 krijgt hij voorzichtige erkenning, al blijft zijn werk bij het grote publiek relatief onbekend.

We eten samen en bussen dan verder naar het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

De watersnoodramp van 1 februari 1953 zette grote delen van Zuidwest Nederland onder water. Bijna 100 dijken braken, wat 1836 mensen het leven kostte, er kwam 200.000 hectare land onder water te staan, er verdronken duizenden dieren en vele huizen en gebouwen werden beschadigd of verwoest.
Dat was toen. Sindsdien is er veel gedaan om Nederland veilig te maken, maar een overstroming kan nog steeds gebeuren. Het verhaal van toen en nu is te zien in het Watersnoodmuseum: het ‘Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953’.Het Watersnoodmuseum is gevestigd in de enorme caissons die zijn gebruikt voor het sluiten van het laatste dijkgat bij Ouwerkerk na de watersnoodramp in ‘53. Het museum ligt in een bijzonder Krekengebied dat gevormd is door de ramp. Iedere caisson heeft een eigen thema.

Kijk in de tentoonstelling naar de historische rol van overstromingen in cultuur en politiek. Vrijwel dagelijks zijn er wereldwijd vele overstromingen, vaak met veel slachtoffers en grote schade. De boodschap van de vierde caisson maakt het duidelijk: de strijd tegen het water is nog lang niet gestreden.