23 feb 2022 20:00 € 3.00 | € 3

Cyclus Latijn: Vier beroemde vrouwen uit de Romeinse oudheid Copy

Voor al wie kennis wil maken met de wondere wereld van het Latijn. Aan de hand van een korte Latijnse tekst wordt een facet van de Romeinse oudheid belicht. Goed om weten is dat geen enkele voorkennis van Latijn is vereist. Het gaat hem niet alleen om de taal, maar vooral om de antieke beschaving en cultuur en het belang ervan voor ons vandaag. Deskundig begeleid door René Forrez.

9 februari : Cleopatra

Griekse koningin, farao van Egypte. We kennen allen het verhaal van Marcus Antonius en Cleopatra.

23 februari : Poppaea Sabina

Romeinse keizerin, vrouw van Nero. Hoe kwam zij aan zijn zijde?

9 maart : Clodia Metelli

Zus van Publius Clodius Pulcher. Beiden gezworen vijanden van Cicero, een schitterend verhaal.

23 maart : Dido

Fenicische koningin die Carthago stichtte. Een hoofdfiguur in het epos ‘Aeneis’ van Vergilius.

Inkom : € 3 per sessie | € 10 voor de hele reeks

Inschrijven = overschrijven op rekening van MF Brugge BE17 0015 4038 1521