12 feb 2020 20:00

Cultuur besparingen?!

Ondanks aanhoudend protest bespaart Vlaanderen vanaf 2020 weerom op kunst en cultuur.

Verschillende landen en regio’s gingen ons voor. Welke strategieën werden hier en daar gevolgd? Met welke effecten op het culturele veld?

rekto:verso: “Zo opvallend zijn de overeenkomsten dat je gerust kan spreken van een beproefde methode, zelfs van een cultuurkamp.” rekto:verso reflecteert over kunst en cultuur. Ze werken online en live en publiceren een magazine. Als tijdschrift voor cultuur en kritiek willen ze bereiken dat de samenleving meer aandacht krijgt voor de kunsten, en de kunsten meer aandacht voor de samenleving. We nodigden hen uit voor een interview en een open discussie met ook andere mensen uit het culturele veld.

Inspraak – Samenspraak zijn een reeks interactieve gespreksavonden waar we via creatieve vormen van inspraak en samenspraak met elkaar en experten in debat gaan over maatschappelijke, politieke en sociale onderwerpen waar mensen van wakker liggen.

Door uitwisseling en dialoog willen we elkaar informeren, sensibiliseren en mobiliseren om actief te participeren in de publieke ruimte.

Zo ondersteunen we het weerwerk tegen een samenleving waarin het beleid verzuurt, verhard en vervreemd van de menselijkheid en democratie en burgerschap lege dozen dreigen te worden.

Dit is een samenwerkingsverband tussen Climaxi, Elcker-Ik, Hart boven Hard – Antwerpen, Radio Centraal en Masereelfonds.