27 nov 2017 19:30 - 23 feb 2018

Cubaanse filmaffiches in zeefdruk

Iedereen kent de rijkdom van de Cubaanse muziek, maar andere facetten van de cultuur van het eiland zijn minder bekend.

Cuba heeft in alle kunsttakken talentvolle uitvoerders. De talrijke gebeurtenissen, de festivals, de tentoonstellingen, de kunstgalerijen, de musea, zijn er de getuigen van over het ganse land.

Met deze tentoonstelling van filmaffiches willen wij even focussen op de bijzonder band tussen de grafische kunst en de audiovisuele wereld. Want, zelfs indien de Cubaanse cineasten en sommige films, zoals Lucia, Fresa y Chocolate, Lista de espera, of Viva Cuba, internationale faam genieten, mag men niet vergeten dat de filmaffiche nog altijd het allereerste contact blijft tussen film en publiek.

Pas na de Cubaanse revolutie kregen de grafische kunstenaars de kans zich uit te drukken met politieke, sociale en culturele affiches.

Vanaf de jaren ’60 traden zeer getalenteerde grafische kunstenaars op de voorgrond. Enkelen werden zelfs internationaal bekend, zoals Bachs, Azcuy, Reboiro, Martínez, Ñiko, Rostgaard…

Van bij het begin van de Cubaanse revolutie in 1959 werd de film erkend als een artistieke uitdrukking en een pedagogisch werkmiddel voor de vorming van het individuele en collectieve bewustzijn.

Een groep filmmakers besliste toen een instelling op te richten voor de filmkunst, het ICAIC, het Cubaans Instituut voor de cinematografische kunst en nijverheid.

Het ICAIC besliste in 1960 over te gaan tot de oprichting van een departement voor de tekenfilm, van een cinematheek, en van een departement reclame dat zich ook ging ontfermen over de filmaffiches.

Er wordt op een heel originele manier tewerk gegaan. Mario Rodríguez Alemán, universiteitsprofessor en filmcriticus, nodigt tekenaars uit die vroeger in de reclamesector werkten en die niet de minste ervaring hebben met filmaffiches. Zij krijgen films in avant-première te zien, met als opdracht een nieuwe, moderne affichestijl te ontwikkelen.

Deze affiches worden met zeer schaarse  middelen gecreëerd. Toch krijgen ze snel internationale erkenning. De grafische kunstenaars worden geïnspireerd door vermaarde filmmakers zoals Alfredo Guevara, Julio García Espinosa en Tomás Gutiérrez Alea.

Er ontstaat een artistieke beweging die opvalt door haar originaliteit en die een ware esthetische revolutie in de filmaffiche teweegbrengt. Sommige affiches hebben een sterke visuele impact, andere vallen op door de eenvoud van de tekening.

De cinematheek van Cuba beschikt vandaag over zowat 3.000 kunstwerken. In 2017 werd deze verzameling officieel opgenomen in de lijst van het ‘Geheugen van de Wereld’ van de Unesco.

Open van do tot zo, vanaf 19.30 uur