05 nov 2023 15:00

Counter Congress – Teach-in 1

Het vlaams belang organiseert een nationaal ‘congres’ over migratie op 12 november in het ICC in Gent. Wij brengen een ander verhaal. Een dat niet uitgaat van onverdraagzaamheid en uitsluiting.

We organiseren 2 ‘teach-ins’. Teach-ins zijn lezingen of debatten op openbare plaatsen. Elke spreker krijgt 20 minuten om een analyse of visie op migratie, diversiteit of extreemrechts uiteen te zetten, waarna ze in debat gaan met het publiek.

Teach-in 1 (zondag 5/11)

Sprekers:

Dr. Marlies Casier is onderzoeker aan de vakgroep Sociaal Werk (UGent) waar ze onderzoek doet naar burgerinitiatieven in solidariteit met mensen op de vlucht en doceert over het internationale migratiebeleid aan de vakgroep Conflict en Ontwikkelingsstudies (UGent).

Ze zal het hebben over de EU die steeds zwaarder inzet op het beveiligen van haar buitengrenzen. Steeds grotere budgetten gaan naar het bouwen van muren en hekkens, geavanceerde technologie tot het inschakelen van leger- en veiligheidsdiensten van ondemocratische regimes en zelfs gewapende milities. Dit zorgt echter niet voor minder migratie en creëert onnodig menselijk lijden aan de grenzen. In plaats van lessen te trekken uit het gevoerde beleid zien we echter méér van hetzelfde. Hoe zijn we in deze tunnelvisie beland en wat is er nodig om hier uit te breken?

Neslihan Dogan studeerde Conflict en Development aan de UGent en was daarna als editor betrokken bij de VRT-docuserie ‘Kinderen van de migratie‘. In samenwerking met het Amsab Instituut voor Sociale Geschiedenis werkte ze aan een project over een Turkse vrouw die in de fileerfabriek van Breskens werkten (De Vrouwen van Breskens) en tegenwoordig verzorgt ze het Turks-Gents Erfgoedtraject van het STAM. Neslihan is een publiekshistorica met een hart voor migratie en gender!

Amer, militant van de Union des Sans Papiers, over de bezettingen in Brussel en hun strijd voor regularisatie

(Moderatie nog te bepalen)

Teach-in 2 (10/11)

Samenwerking van:

Een Hart voor Vluchtelingen Gent, Hart boven Hard Gent, LABO vzw, Masereelfonds, STAND UP tegen racisme en fascisme, Vrede vzw en De 8-meicoalitie.