23 nov 2018 11:15 € 10 | € 7

Concertino van De Munt: laureaten van de MM Academy 2018-19 zetten hun beste beentje voor

De concertini van De Munt zijn een ware streling van de zintuigen, en begeesterde muziekkenners zullen dat substantiëren door voorafgaandelijk aan het concert uitleg te geven over de componisten, hun tijd, hun muziek en de solisten van De Munt. Vandaag zullen de laureaten en solisten van de MM Academy 2018-2019 een vocaal programma brengen. Inleiding wordt verzorgd door Gerlinda Swillen en Louisa Heine. Samenkomst in de leeszaal van de bib Muntpunt om 11u15, vervolgens gezamenlijk vertrek naar de naastgelegen opera De Munt. Toegangsprijs: 10€, 7€ voor senioren. I.s.m met De Munt, VTBKultuur en Masereelfonds Brussel-West.