26 nov 2017 09:30 - 17:30 € 15 | € 20

Themadag 100 jaar Russische Revolutie

Dit jaar vieren we de 100ste verjaardag van de Russische revolutie. Er zijn in 1917 twee omwentelingen geweest die een zeer ingrijpend en historisch effect gehad hebben op Rusland, maar ook op de hele wereld. In het bijzonder heeft de Oktoberrevolutie haar stempel gedrukt op de politieke en sociale geschiedenis van de 20ste eeuw.

Het Masereelfonds, samen met de partners Russisch Huis, DACOB, AMSAB, EPO, LSP, Critica, SAP, Ernest Mandelfonds en VONK hebben samen een programma uitgewerkt om stil te staan bij de Russische revolutie. De bedoeling is tweeledig. Enerzijds willen we stilstaan bij de sociale en culturele aspecten van de Russische samenleving en sovjet-cultuur, anderzijds willen we met een kritische en historische blik deze revolutie in de juiste context plaatsen en evalueren. De verschillende gastsprekers zullen ongetwijfeld de goede verwezenlijkingen (her)waarderen, maar ook het verdere verloop kritisch tegen het licht houden. Men zal zich de vraag stellen wat er misgegaan is en proberen te begrijpen waarom. Uiteindelijk stellen we ons de vraag met welke erfenis we vandaag zitten en wat we ermee kunnen doen.

Het programma

Het dagprogramma gaat door op zondag 26 november in cc De Markten in Brussel (Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel). Het programma is als volgt:

9u30: ontvangst met koffie en Russische prjanik-koekjes

10u: welkomstwoord door Karim Zahidi (UA, voorzitter Masereelfonds)

10u15: Kroniek van 1917 op basis van John Reed’s “tien dagen die de wereld deden wankelen” door Jacques Pauwels (nog te bevestigen)

11u-12u30: 4 commissies naar keuze (uw keuze bij de inschrijving doorgeven)

  1. a) Russische literatuur toen en nu, door Pieter Boulogne (KULeuven)
  2. b) Sovjet componisten en klassieke muziek, door Francis Maes (UGent)
  3. c) Sovjet posters en de rol van beeldende kunst, door Ludmila Krasnova (Russisch Huis)
  4. d) De historische situatie van Rusland van voor 2017, door Peter Veltmans (SAP)

12u30-14u: warme middagmaal uit de Russische keuken en vrij bezoek aan standen

14u-16u30: plenaire zitting

  1. a) Sovjet-poëzie met muzikale begeleiding door Didi De Paris
  2. b) Panelgesprek met Vincent Scheltiens (UA) over het effect van deze revolutie op de Belgische arbeidersbeweging, Stephen Bouquin (Critica) die een historisch bilan zal opmaken, Pieter Stockmans (MO) brengt een reisverslag uit Rusland en wat de revolutie daar nog betekent, Ronnie De Fossé (Aktief) over de planeconomie en de huidige ecologische crisis, en de vrouwenrechten (spreektster nog te bevestigen), gemodereerd door Frank Jacobs (Masereelfonds).
  3. c) Slottoespraak door Karim Zahidi (UA, Masereelfonds)

16u30-17u30: slotreceptie

Inschrijving en prijs

Het is verplicht om u op voorhand in te schrijven op orhan@masereelfonds.be en op voorhand te betalen op het rekeningnummer BE30 0010 8676 9711 met vermelding 1917-2017 en aantal personen. Prijzen zijn als volgt: voorverkoop 20€, sociaal tarief 15€ (leden van deelnemende organisaties, studenten, gepensioneerd, vervangingsinkomen…). Prijs aan de kassa is 25€.

Warme middagmaal

De vrijwilligers van het Russisch Huis zorgen voor een lekkere maaltijd uit de Russische keuken om volledig in de sfeer van de dag te zijn. Net daarom is het belangrijk om op voorhand te reserveren en te betalen. De maaltijd is inbegrepen in de prijs. Er zal vegetarische borsjtsj-soep en als gerecht Beef Stroganoff-Boekweit met groenten geserveerd worden.

Standenmarkt

Alle deelnemende organisaties zullen een stand hebben met hun recente publicaties over 100 jaar Russische revolutie maar ook andere werken. EPO maakt van de gelegenheid gebruik om hun heruitgave van John Reed’s “tien dagen die de wereld deden wankelen” aan kortingsprijs (19€) aan te bieden. Het Russisch Huis zal typische streekproducten aan de man brengen.