11 dec 2017 19:30

Co.innovatie, het antwoord voor verdere groei van de havenindustrie

Bedrijven uit de maritieme en havensector innoveren wel degelijk, maar de innovatieve concepten zijn niet altijd succesvol. Welke voorwaarden ontbreken om innovaties in de maritieme en havensector succesvol te realiseren? Dit is het onderwerp van de voordracht door Christa Sys. Onderzoek uitgevoerd binnen de BNP Paribas Fortis leerstoel voor transport, logistiek en havens aan de Universiteit Antwerpen onderzocht het belang en de succesgraad van innovatieve initiatieven in de havensector. Hiertoe werden 75 havengerelateerde innovatiecases verzameld door een consortium van zeven universiteiten, gecoördineerd door de Universiteit van Antwerpen. Analyse van deze innovatiecases geeft inzicht in hoe de maritieme en havensector zich voorbereiden op nieuwe economische, ecologische en sociale uitdagingen. Tevens wordt stilgestaan bij digitale innovaties die de havengemeenschap uitdagen.

Christa Sys is momenteel houder van de BNP Paribas Fortis Leerstoel Transport, Havens en Logistiek. Tot oktober 2013 was zij wetenschappelijk directeur van het Steunpunt Goederen- en Personenvervoer (MOBILO), gehuisvest aan het Departement Transport en Ruimtelijke Economie, en waarvan zij nu nog steeds promotor is. Daarnaast is zij cursuscoördinator (Business environment, Maritime Economics & Business, Maritime Supply Chain) binnen C-MAT. Zij doceert aan de faculteit Toegepaste Economie, Universiteit Antwerpen, aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent en aan de faculteit Bedrijf en Organisatie, Hogeschool Gent, Faculteit Bedrijf en Organisatie. In het kader van haar onderwijsopdracht heeft zij zich voornamelijk toegelegd op ‘Operationele aspecten van maritiem transport’, Transport Economie en Verzendingen (module binnenvaart en zeevaart). Haar huidig onderzoek spitst zich verder toe op het domein van maritiem transport, meer specifiek de containervaart. Zij studeerde af als doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen (december 2010). Haar doctoraat ging over de concurrentie, de concentratie en de marktstructuur van de containervaart (link). Haar onderzoek werd bekroond met Prijs voor Havenstudies Directeur-generaal Fernand Suykens, toegekend door de Klasse voor Technische Wetenschappen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen.

gratis
inschrijven: 03 226 36 32 of sven@masereelfonds.be
www.uantwerpen.be/studiumgenerale

i.s.m. Universiteit Antwerpen, e.a.