24 jun 2024 19:30 € 8 | € 6

Claude Lefort – kopstukken van de filosofie

Claude Lefort en 1996. ©Hannah Assouline/Opale.photo

Claude Lefort (19242010) was een Frans filosoof en politiek activist. Hij is voornamelijk bekend vanwege zijn studie van het totalitarisme en zijn politieke filosofie van de democratie. Volgens Lefort is de democratie een systeem waarbij de plaats van de macht altijd leeg blijft. Dit wil zeggen dat de democratie een programma is dat nooit af is, maar tegelijkertijd altijd bezig zichzelf te hervormen en te verbeteren. In 1946 ontmoette hij Cornelius Castoriadis toen die net in Parijs aangekomen was vanuit Griekenland. Hij werkte vanaf dan continu met hem samen en stond samen met hem aan de basis van de libertarisch socialistische groep Socialisme ou Barbarie.

Introductie door Toon Braeckman (emeritus hoog­leraar Sociale en Politieke filosofie KUL).