04 feb 2019 20:00 € 5 | € 5

Clash I Verkiezingen of burgerinspraak

In deze Clash gaan kamervoorzitter Siegfried Bracke en burgeractivist Manu Claeys de confrontatie aan. Het debat krijgt vorm aan de hand van stellingen waar niet alleen de twee gasten, maar ook de deelnemers zich kunnen over uitspreken.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog maar net achter de rug en de volgende verkiezingen kondigen zich al aan. Het politieke spel tussen de verschillende partijen krijgt heel wat aandacht in de media. Onderzoek leert echter dat het vertrouwen in de werking van onze democratie erg laag is. Mondige en hoogopgeleide burgers eisen steeds meer inspraak in de inrichting van hun omgeving en politici zijn steeds meer geneigd om hier rekening mee te houden. Denken we maar aan Ringland in Antwerpen of het Burgerkabinet in Gent. Is ons systeem van indirecte democratie, waarbij we om de x aantal jaren een aantal vertegenwoordigers kiezen, aan herziening toe? Is het een verdere uitdieping van de democratie wanneer burgers rechtstreeks bij het beleid betrokken worden? Of blijven verkiezingen de hoogdag van de democratie om iedereen te kunnen betrekken, en omdat beroepspolitici nodig zijn om complexe dossiers te beoordelen?

Siegfried Bracke
Gemeenteraadslid in Gent en als voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en eerste burger van het land het gezicht van de belangrijkste instelling van de representatieve democratie in ons land.

Manu Claeys
Verwierf bekendheid als woordvoerder van het verzet van het Antwerpse burgerinitiatief StRaten Generaal tegen het tracé en de plannen voor de Oosterweelverbinding die de Antwerpse ring zou sluiten. In 2018 publiceerde hij het boek “Red de democratie” waarbij hij de moeilijke relatie tussen burgerdemocratie en representatieve democratie behandelt.

Welke argumenten kunnen jou het meest overtuigen of heb je zelf ook argumenten voor of tegen? Schrijf je dan zeker in voor dit actuele en relevante debat.

tickets

Masereelfonds Gent gaat hier alvast naar toe.