11 dec 2017 20:00 - 00:00 € 2 | € 5

Cinema Cuba: De zon, Cuba’s nieuwe aardolie

Tweede avond van deze unieke reeks.

Kom genieten van een mooie en leuke Cubaanse film. Naast de film is er in De Tat ook een tentoonstelling van Cubaanse filmaffiches. Deze tentoonstelling kan u van 27 november 2017 tot 3 februari 2018 van donderdag tot zondag vanaf 19u bezoeken. De inkom van de tentoonstelling is gratis.

De zon, Cuba’s nieuwe aardolie: Cuba kiest uitdrukkelijk voor alternatieve energie, mede uit noodzaak door de blokkade die de VS opleggen.

Nabeschouwing met regisseur Anne Delstanche en met Freddy Tack.

In samenwerking met Tatwala VZW