04 nov 2021 20:00

China in onze wereld: Een gedachtewisseling.

Hoe staat China tegenover ons en de rest van de wereld? Hoe staan wij tegenover China?
Daarover willen we met u van gedachten wisselen.

Economist Carlos Polenus, die voor het Europees vakverbond jaren lang vele contacten onderhield met en in China, leidt enkele thema’s in, waarna alle aanwezigen met hem en onder elkaar in gesprek kunnen gaan.

Aanleidingen zijn er genoeg: China trekt voortdurend onze aandacht in economische, politieke en militaire aangelegenheden en in kwesties van veiligheid, privacy enz. Gespreksstof te over.

Toegang gratis.

Masereelfonds Hasselt i.s.m. Humanistisch Verbond Hasselt. Info: 011/275032.