Centrale begraafplaats Brugge

Tot 1784 werden doden begraven in en rond de kerken. Onder keizer-koster Jozef II moesten alle begraafplaatsen buiten de steden aangelegd wor-den, en sinds Napoleon moesten ze door de steden en gemeenten ingericht en onderhouden worden. De Brugse Centrale Begraafplaats op het ‘rapestik’ had oorspronkelijk een indeling volgens 6 sociale klassen die tot op vandaag zichtbaar zijn in belang-rijke monumenten o.a. het graf van Guido Gezelle, van de beeldhouwers Pickery, het chambre dood, e.a. Verder vinden we er het Engels kerkhof, de mi-litaire begraafplaats, het Colombarium, enz.

Maak kennis met een stuk minder bekend Brugs erfgoed en ontdek de geschiedenis, de belangrijk-ste monumenten maar ook een rijke vegetatie. We sluiten af in een café in de buurt. Begeleiding door stadsgidsen Rita Cloet en Hilde Baele.