11 nov 2022 14:00

Centrale begraafplaats Brugge

Tot 1784 werden doden begraven in en rond de kerken. Onder keizer-koster Jozef II moesten alle begraafplaatsen buiten de steden aangelegd worden, en sinds Napoleon moesten ze door de steden en gemeenten ingericht en onderhouden worden. De Brugse Centrale Begraafplaats op het ‘rapestik’ had oorspronkelijk een indeling volgens 6 sociale klassen die tot op vandaag zichtbaar zijn in belangrijke monumenten zoals het graf van Guido Gezelle, van de beeldhouwers Pickery, het chambre dood, e.a. Verder vinden we er het Engels kerkhof, de militaire begraafplaats, het Colombarium, enz.

Ontdek de geschiedenis en Brugs erfgoed, de belangrijkste monumenten maar ook een rijke vegetatie. We sluiten af in een café in de buurt. Begeleiding door stadsgidsen Rita Cloet en Hilde Baele.

Deelname:

Gratis

Graag vooraf aanmelden via brugge@masereelfonds.be