11 sep 2022 14:00

Centrale begraafplaats Brugge

Tot 1784 werden doden begraven in en rond de kerken. Onder keizer-koster Jozef II moesten alle begraafplaatsen buiten de steden aangelegd worden, en sinds Napoleon moesten ze door de steden en gemeenten ingericht en onderhouden worden. De Brugse Centrale Begraafplaats op het ‘rapestik’ had oorspronkelijk een indeling volgens 6 sociale klassen die tot op vandaag zichtbaar zijn in belangrijke monumenten o.a. het graf van Guido Gezelle, van de beeldhouwers Pickery, het chambre dood, e.a. Verder vinden we er het Engels kerkhof, de militaire begraafplaats, het Colombarium, enz.

Maak kennis met een stuk minder bekend Brugs erfgoed en ontdek de geschiedenis, de belangrijkste monumenten maar ook een rijke vegetatie. We sluiten af in een café in de buurt. Begeleiding door stadsgidsen Rita Cloet en Hilde Baele.