05 mei 2020 20:15 - 21:40

Café Masereel

#BeterNaCorona: De economie heeft een nieuw kompas nodig

Café Masereel is een bruisende kruisbestuivingsreeks tussen minstens één ervaringsdeskundige en/of politicus/politica die nadenken over hoe deze verdeelde wereld beter kan worden na corona. Hierbij focussen we op de volgende thema’s: ‘Een slagkrachtige overheid’, ‘Een vitaal middenveld’, ‘De economie heeft een nieuw kompas nodig’, ‘Ongelijkheid schaadt’, ‘De toekomst moet beter, niet steeds meer’, ‘Rechtvaardige mondialisering, meer samenwerking en ‘Groene jobs en investeringen.’

Het interactieve format biedt de deelnemer de mogelijkheid om bij te dragen tot het #BeterNaCorona debat. We beginnen steeds met een gesprek tussen de genodigden en de moderator, gevolgd door voldoende ruimte voor vragen vanuit het publiek.

Samen bundelen we onze #BeterNaCorona dromen.

Editie 1 : De economie heeft een nieuw kompas nodig

– met Peter Mertens (PVDA), Sacha Dierckx (Minerva) en Jelle Versieren (Universiteit Antwerpen, Aktief)

Met de corona-crisis zijn de economische gebreken van het neoliberale model duidelijk naar de oppervlakte gekomen. Het uitkleden van de Keynesiaanse welvaartstaat heeft gezorgd voor het feit dat de staat niet meer in staat is om te interveniëren en te reguleren wanneer het aankomt op de directe noden van de bevolking. Dit is een hoofdreden van het eindeloze gestuntel bij de politieke spelers, en de verminderde capaciteit om het hoofd te bieden aan een crisis maakte dat het politieke veld zeer snel op haar eigen limieten botste. Ook heeft het neoliberalisme de knowhow en expertise van administratieve apparaten volledig uitgekleed, wat leidde tot aandoenlijke hulpeloosheid en ondoordachte improvisatie. Anderzijds blijkt de markt ironisch genoeg totaal ongeschikt te zijn om te ageren tegenover plotse veranderingen in vraag en aanbod van bepaalde goederen en diensten. De plotse vraag naar levensbelangrijke items bleek voor bottlenecks te zorgen, wat een verdere chaos veroorzaakte. Ook bleek de privatisering van bepaalde voorzieningen structurele problemen bloot te leggen, zoals bij bijvoorbeeld de commerciële woonzorgcentra. Ondertussen zitten vele werknemers en zelfstandigen snel op hun tandvlees wat betreft financiële buffers om afbetalingen te overbruggen. En net zoals in 2008 zijn de financiële markten irrationeel volatiel, aangedreven door de eigen systeemfouten. Met andere woorden, wat we meemaken is een crisis in de politieke economie van het neoliberalisme. Tijd om de materie tot op het bot uit te spitten, en hopelijk ook enkele alternatieven aan te reiken.

Praktisch

20u15 openzetten zoom
20u30 verwelkoming
20u35-21u10 gesprek tussen moderator & genodigden
21u10-21u40 Q&A
21u40 co-host sluit af

 

Ter info: Op 15 april lanceerden we samen met tien andere Vlaamse media en denktanks in volle lockdown een oproep om samen, grondig en toekomstgericht na te denken over de manier waarop dit complexe land, deze struikelende Europese Unie en deze verdeelde wereld beter kunnen worden na corona. Onder beter verstaan we: socialer en ecologischer. Wat dat betekent en hoe dat te realiseren, dàt is onderwerp van een levendig debat over taal- en gewestgrenzen heen. Meer info: https://www.masereelfonds.be/publicaties/beternacorona-oproep-tot-debat-over-sociaal-ecologisch-beleid-na-corona/