16 jun 2020 20:15 - 21:50

Café Masereel: #BeterNaCorona met Rachida Lamrabet, Ann Coenen en Piet Avermaet

Gelijkheid loont 

Werk en onderwijs van levensbelang om ongelijkheid te bestrijden. 

Laat de terechte verontwaardiging over het geweld tegen George Floyd inspireren om ook dicht bij huis verandering te brengen. Dit moet een kantelmoment worden waarop we ons bewust worden van uitsluitingsmechanismen en privileges.

Wat als gelijkheid verzekerd is voor mensen en groepen die nu uitgesloten worden wegens afkomst, religie, gender, seksualiteit, huidskleur? Wat als de arbeidsmarkt en het onderwijs voor iedereen even toegankelijk wordt? Wat als onderwijs de sleutel wordt voor maatschappelijke verandering? En werkbaar werk het nieuwe normaal is.

INTRO

Slam Poetry door Sarah Bekambo

 

PANEL

Rachida Lamrabet (auteur) werd geboren in 1970 in Marokko en kwam met haar ouders als peuter naar België. Ze werkte lange tijd als juriste voor gelijkekansencentrum Unia, tot ze daarmee in onmin kwam over het boerkaverbod. Rachida schrijft onder meer romans, theaterstukken en essays. Ze won de Debuutprijs met haar roman Vrouwland (2007) en ontving in 2020 de tweejaarlijkse Cultuurprijs van de KU Leuven. Haar recentste boeken zijn Zwijg, allochtoon! en Vertel het iemand

Ann Coenen (FOD Werkgelegenheid) is verbonden aan de Afdeling internationale relaties en socio-economische studies van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Dr. Coenen studeerde Geschiedenis en Economie en behaalde een doctoraat aan de Universiteit Antwerpen. Ze werkte als onderzoeker en docent aan de universiteiten van Utrecht en Antwerpen. Haar onderzoeksthema’s zijn ongelijkheden op de arbeidsmarkt (gender, origine, leeftijd, opleidingsniveau…), arbeidsmarkttransities, de toekomst van werk en sinds kort ook grootschalige crisismaatregelen. Ze is lid van onder meer de OESO Working Party on Employment, de indicatorgroep van het Employment Committee (Europese Commissie) en de Labour Market Statistics werkgroep bij Eurostat. Sinds maart maakt ze ook deel uit van de werkgroep Sociale Impact Covid-19, die wetenschappelijke en technische bijstand verleent aan o.a. ECOSOC en de interfederale Taskforce “kwetsbare groepen”.

Piet Van Avermaet (UGent) is verbonden aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent en directeur van het Steunpunt Diversiteit en Leren.  Hij doceert ‘multiculturalisme studies’, ‘meertaligheid in onderwijs’ en ‘taalbeleid’ aan diezelfde universiteit. Zijn expertise en onderzoeksinteresses omvatten onder andere: meertaligheid in onderwijs, kansarmoede en sociale ongelijkheid in onderwijs, taalbeleid en -praktijk in onderwijs, taalbeleid en -praktijk in contexten van (sociale) inclusie, taal assessment, diversiteit en inclusie, integratie en participatie, discriminatie in onderwijs, migratie.

Moderator: Ciska Hoet (RoSa vzw)

Praktisch
20u15 Slam poetry door  Sarah Bekambo
20u30 verwelkoming
20u35-21u10 gesprek tussen moderator & genodigden
21u10-21u40 Q&A
 
Inschrijven via info@masereelfonds.be

 

Café Masereel is een wekelijkse, bruisende kruisbestuiving tussen ervaringsdeskundigen die nadenken over hoe deze verdeelde wereld beter kan worden na corona.
 
Het interactieve format biedt de deelnemer de mogelijkheid om bij te dragen tot het #BeterNaCorona debat. We beginnen steeds met een gesprek tussen de genodigden en de moderator, gevolgd door voldoende ruimte voor vragen vanuit het publiek.
 
Samen bundelen we onze #BeterNaCorona dromen.
Herbekijk de vorige edities hier.