19 mei 2020 20:15 - 19 mei 2020

Café Masereel: #BeterNaCorona met Ann Vermeulen (Groen) & Els Hertogen (11.11.11)

Café Masereel is een wekelijkse, bruisende kruisbestuiving tussen minstens één ervaringsdeskundige en/of politicus/politica die nadenken over hoe deze verdeelde wereld beter kan worden na corona.
Het interactieve format biedt de deelnemer de mogelijkheid om bij te dragen tot het #BeterNaCorona debat. We beginnen steeds met een gesprek tussen de genodigden en de moderator, gevolgd door voldoende ruimte voor vragen vanuit het publiek.
Samen bundelen we onze #BeterNaCorona dromen.
19 mei: ‘Een vitaal middenveld’
– met Ann Vermeulen (Groen), Els Hertogen (11.11.11) en Ciska Hoet (RoSa)

Een vitaal middenveld behoort in Vlaanderen en in België tot het onmisbare culturele erfgoed. Welke rol kan dat middenveld spelen in het ontwikkelen van nieuwe economische modellen en in het vernieuwen van politieke participatie? Welke initiatieven moet de overheid nemen om die basisinitiatieven te ondersteunen? Hoe kan een sterk sociaal overleg bijdragen tot een betere samenleving? Want de uitdaging is groot en de ongelijkheid groeit.

De aanvallen op het middenveld moesten tot voor kort het falen van de overheid maskeren, maar het overlegmodel is helemaal terug. De politiek merkt in deze crisis dat de kennis van het middenveld nodig is om beleid te voeren. Tegelijk zien we overal burgerinitiatieven de kop opsteken om samen aan een groene en sociale toekomst te werken. De uitdaging is om de nieuwe en spontane bewegingen beter te vertegenwoordigen en te verbinden met de meer gevestigde organisaties uit het verleden.

Praktisch
20u15 openzetten zoom
20u30 verwelkoming
20u35-21u10 gesprek tussen moderator & genodigden
21u10-21u40 Q&A